OCIEPLANIE PIANĄ – ZALETY

Ocieplanie pianą – najważniejsze zalety ocieplenia poddasza pianką PUR:

WŁAŚCIWOŚCI PIANKI PUR

IZOLACYJNOŚĆ

współczynnik przewodzenia ciepła może wynosić do 0,020 W/mK

WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNA

parametry mogą być powiększone przez połączenie z takimi materiałami jak blacha czy płyta cementowa

NISKA CHŁONNOŚĆ WODY

przenikalność pary wodnej, którą można jeszcze zmniejszyć przez zastosowanie barier paroszczelnych

ODPORNOŚĆ NA PLEŚŃ

odporność na grzyby i gryzonie

ODPORNOŚĆ CHEMICZNA

na rozcieńczone ciecze alkaliczne i kwaśne i większość rozpuszczalników organicznych

ODPORNOŚĆ OGNIOWA

podwyższoną odporność ogniową, klasyfikacja odporności na ogień klasa E, samogasnąca.