Głównym źródłem wilgoci w obiektach hodowlanych jest woda przeznaczona do pojenia, oddychanie zwierząt oraz odchody. Powoduje to utrzymywanie się wilgotności na poziomie ok 85% co  eliminuje zastosowanie izolacji włóknistych  (wełna szklana i  skalna). Zastosowanie zamknięto komórkowej pianki poliuretanowej zapewni  wysoką odporność na wilgoć oraz specyficzne  warunki środowiskowe, panujące w obiektach inwentarskich. Dzięki szczelności oraz współczynnikowi λ=0,024 W/(m·K) otrzymujemy izolację,  eliminującą zjawiska zbytniego nagrzewania lub wychładzania, które również bardzo niekorzystnie wpływją na zwierzęta hodowlane. Kolejnymi atutami, przemawiającymi na zastosowanie pianki zamknięto komórkowej w obiektach przeznaczonych do hodowli zwierząt są : szybkość wykonania, bardzo dobra przyczepność, możliwość wykonania szczelnej izolacji w trudno dostępnych miejscach, niski ciężar, możliwość mycia myjkami wysokociśnieniowymi, odporność na chemiczne środki czyszczące i odkażające, zmniejszenie strat ciepła,pozytywny wpływ na środowisko – zmniejszenie emisji CO2.

PIANKA PUR – ZASTOSOWANIE W ROLNICTWIE